Oferta

Usługi projektowe

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji różnego rodzaju inwestycji jesteśmy w stanie oferować Państwu szeroki wachlarz usług. Wykonujemy:

 • projekty indywidualne domów jednorodzinnych,
 • projekty przebudów, rozbudów i nadbudów wszelakich obiektów,
 • projekty budynków magazynowych, produkcyjnych,
 • projekty budynków usługowych i wielofunkcyjnych,
 • projekty budynków garażowych,
 • projekty budynków wielorodzinnych.

Zajmujemy się również:

 • projektowaniem obiektów będących pod ochroną konserwatorską,
 • reprezentowaniem inwestora przed konserwatorem zabytków,
 • wykonywaniem dokumentacji historyczno-konserwatorskich,
 • projektami rozbiórek,
 • zgłaszaniem prac budowlanych,
 • zmianą sposobu użytkowania obiektu,
 • legalizacją samowoli budowlanych,
 • wykonywaniem projektów zamiennych budynków do PINBu,
 • przygotowywaniem inwestycji do odbioru,
 • kończeniem formalnie przerwanych budów,
 • adaptacją projektów gotowych,
 • doradztwem przy zakupie projektów gotowych,
 • projektami remontów,
 • wykonywaniem projektów wykonawczych do zamówień publicznych
 • wykonywaniem kosztorysów, przedmiarów, STWiOR, harmonogramów,
 • audytami energetycznymi budynków,
 • projektowaniem termomodernizacji,
 • projektami urbanistycznymi,
 • doradztwem przy zakupie nieruchomości,
 • analizą nieruchomości pod względem chłonności lub przydatności dla nowych funkcji,
 • inwentaryzacją budynków,
 • wydawaniem opinii technicznych i ekspertyz,
 • wydawaniem opinii do sądów, wystawianych przez biegłego rzeczoznawcę z zakresu budownictwa,
 • wykonywaniem ekspertyz ppoż. i odstępstw,
 • uzyskiwaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,
 • projektowaniem wnętrz mieszkalnych, komercyjnych,
 • uzyskiwaniem warunków technicznych przyłączy,
 • projektowaniem przyłączy,
 • wykonywaniem projektów zjazdów, parkingów i innych projektów drogowych,
 • projektowaniem przebudów lub likwidacji sieci drenarskich,
 • uzyskiwaniem zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • prowadzeniem budów,
 • obsługą geodezyjną inwestycji,
 • doradztwem w temacie prawa administracyjnego z zakresu budownictwa.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.