Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych:

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

W związku z tym informuję, iż Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f do poniższych celów:

  • w celu zawarcia i realizacji umowy, wówczas dane będą przechowywane bezterminowo ze względu na przechowywanie kopii dokumentacji sporządzanej na Państwa zlecenie
  • w celu przedstawienia oferty, wówczas dane będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi nam wykonanie usługi, realizację umowy lub uniemożliwi prowadzenie działań marketingowych poprzez przesłanie oferty na nasze usługi. Dane osobowe przekazywane są podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia przez nas usług np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

W związku z przechowywaniem danych osobowych macie Państwo prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wnoszenia sprzeciwów,
  • cofnięcia w dowolnym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych jest Michał Mańkowski, ul. Miejska 15, 05-800 Pruszków NIP: 534-206-12-43