Czym są projekty gotowe?

Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest tak zwany projekt gotowy i czy posługiwanie się tym pojęciem jest zasadne? Spotkałem się kiedyś z sytuacją, gdy klient dzwonił po pracowniach architektonicznych i szukał projektu gotowego dachu skośnego do domu typu kostka. Niestety, coś takiego nie istnieje. Projekt gotowy to jedna z wielu części projektu architektonicznego, składająca się na kompletną dokumentację projektową.

 

Czym się charakteryzują projekty gotowe?

Projekty gotowe mogą dotyczyć domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaży, a czasem również małych budynków usługowych. Aby były pełnoprawnym projektem budowlanym trzeba je uzupełnić między innymi o projekt zagospodarowania terenu. Koniecznie należy zweryfikować zgodność projektu gotowego z warunkami lokalnymi (czyli miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, warunkami zabudowy i miejscowymi warunkami klimatycznymi) oraz uzyskać inne zgody i pozwolenia, wymagane w danej lokalizacji. Projekty gotowe są zwykle opracowane bardzo szczegółowo, a czasem są w nich zaproponowane rozwiązania alternatywne, które  w ramach adaptacji należy wybrać. Cechą wspólną projektów gotowych jest brak możliwości ingerowania w funkcjonalność budynku oraz w część budowlano-konstrukcyjną i instalacyjną. Klienci bardzo często zapominają o tym lub marginalizują ten fakt.

 

Kosmetyczne zmiany na etapie projektowania są jeszcze łatwe do wprowadzenia, ale pociągają za sobą dodatkowe koszty. Zmiany większe (poszerzanie budynku, zmniejszenie budynku, zmiana kąta dachu) są często bardzo pracochłonne i nie ma nic dziwnego w tym, jeśli projektant odmawia ich wykonania. Taką pracę wykonuje się ręcznie w czterech egzemplarzach i na wielu stronach „bogato opracowanego projektu”.

 

Czy warto inwestować w projekty gotowe?

Czy jestem przeciwnikiem popularnych „gotowców”? Jako doświadczony architekt, wykonujący w większości przypadków projekty indywidualne powinienem ich nie lubić, bo teoretycznie nie dają mi zarobić. Faktycznie jednak mam do nich stosunek neutralny. Zaletą projektów gotowych dla inwestora jest szybkie znalezienie się w posiadaniu znacznej części dokumentacji. Dzieje się tak dlatego, że przy projektach gotowych odpada czasochłonna praca twórcza nad pomysłem. W związku z tym, jeśli komuś zależy na czasie i jest zadowolony z konkretnego projektu gotowego – to czemu nie? Niemniej zawsze zachęcam każdą osobę, przekonaną do projektu gotowego, aby przed jego zakupem skonsultowała się z architektem. Celem takiego spotkania w moim biurze architektonicznym jest zweryfikowanie oczekiwań oraz potrzeb inwestora i niedopuszczenie do pochopnego zakupu projektu. Co przez to rozumiem? Nieprzemyślany zakup projektu gotowego, który będzie wymagać weryfikacji warunków lokalnych i dokonania na ich podstawie bardzo kosztownych przeróbek. Na spotkaniu z klientem nie tylko analizuję projekt gotowy, ale także ustalam harmonogram, związany z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do zdobycia pozwolenia na budowę oraz dopełnieniem pozostałych formalności.

 

Wszystkich chętnych zapraszam na konsultację.

Czym są projekty gotowe?